Underlag för ny riksintresseavgränsning och värdering av riksintresset Västerås stad

Uppdraget omfattar att komplettera och ta fram underlag till kvalitativa bedömningar för riksintresset Västerås stad inför ny avgränsning och värdering av riksintresset. Detta har gjorts genom bland annat arkivstudier, byggnadsinventering och analys av tidsepoker.