Trysstorp allé – kulturmiljöstöd inför arbete med restaureringsplan

KMV forumj har varit kulturmiljöstöd i arbetet med att inventera Trysstorps herrgårdsallé, Örebro län. Syftet med inventeringen är att den ska ligga till grund för en restaureringsplan för allén. I inventeringen sammanlänkades natur-, kultur- och de formmässiga värdena samtidigt som hänsyn behövde tas till trafikaspekter såsom trafiksäkerhet.