Samverkansprojekt åtgärder Tvärnö

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg på Tvärnö, Uppsala län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt besiktat och godkänt åtgärderna. Åtgärderna har under år 2013 har, i samverkan med Upplands stiftelsen, bestått av uppsättning av trägärdesgård. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.