Profilering – en framtid för Västmanland

Uppdraget bestod i att titta på hur kulturarvet kan bidra till regional utveckling, genom bl a varumärke och val av tillväxtsatsningar. Vilka röda trådar kan kopplas från då, via nu in i en framtid för att hitta stabila grunder att bygga vidare på. Här myntas begreppet Då – Nu – Framtid.