Planprogram för Saltsjöbadens centrum – Kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlag som översiktligt beskriver kulturmiljöns, landskapets och bebyggelsens värden inför arbetet med ett planprogram för området.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2015