I korthet...

Vi process- och projektleder, deltar med vår kompetens i ditt projekt eller stöttar er på annat sätt genom kulturarvs- och kulturmiljöarbetets olika faser.


Vi är specialister
– på att integrera miljö- och kulturarvsperspektiv i olika samhällsprocesser och organisationer.

Vi har mångårig erfarenhet – av kulturarv och angränsande politikområden. Nationellt, regionalt och lokalt!

Vi är kunniga – inom bebyggelse och landskap, arkeologi, infrastruktur och samhällsplanering, strategier och förvaltning, myndighets- och samverkansprocesser, nationell och internationell högkvalitativ forskning. Bland annat!

I vårt arbetssätt är ord som tydliggörande, samverkan och användbarhet i fokus. I alla uppdrag, små och stora, arbetar vi med lösningar som fungerar i praktiken – där de hör hemma!

Nationella och regionala myndigheter och organ, kommuner, privata företag, mark- och fastighetsutvecklare, museer, universitet och högskolor, intresseorganisationer och privatpersoner -ni är alla våra uppdragsgivare eller samarbetsparter!

Har ni behov av utbildning ordnar vi det. Vill ni låna kulturmiljökompetens under viss tid så ordnar vi det också.

 

 

 

Lite längre...

KMV forum har vuxit till ett av Sveriges största fristående konsultföretag med renodlad kulturarvsinriktning. Det glädjer oss och vi ser till att det kommer dig till nytta.


Vi har länge verkat inom ett brett spektrum av samhällets kulturarvsarbete –
från praktisk kulturmiljöutövning i olika geografiska skalor till framtagande av strategier för verksamhetsstyrning och implementering i olika slags organisationer.

Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata uppdragsgivare och samarbetspartners. Alltid med fokus på tydliggörande, samverkan och användbarhet.

Företaget fortsätter växa och det är dags att lyfta fram de områden vi verkar inom. Vi presenterar:

  • Samhällsplanering och exploatering – vi deltar i samhällsutveckling genom olika typer av planeringsunderlag och processtöd till statliga myndigheter, kommuner, byggherrar och andra verksamhetsutövare.
  • Förvaltning – Vi förser olika aktörer med verksamhetsanpassade underlag för omhändertagande av kulturarvet, till exempel i vård-, underhålls- och restaureringsverksamheter.
  • Kulturarvsprocesser – vi tar fram inventeringar, utredningar och kunskapsunderlag inom kulturarvsområdets egna lagstiftning, till exempel objekt, byggnader och miljöer som omfattas av Kulturmiljölagen samt riksintressen och kulturreservat enligt Miljöbalken. Vi är också verksamma med informationssatsningar och platsutveckling av kulturmiljöer som besöksmål.
  • Strategiarbete och FoU – vi driver kulturarvsarbetet och samhällsplaneringen framåt genom nationella strategiarbeten samt genom högkvalitativ nationell och internationell forskning.

Vi befinner oss i verksamhetsfältets framkant och är måna om den kombination av bredd och spetskompetens som vi utvecklat under åren. Det använder vi bland annat vid metodutveckling som är återkommande delar i vår verksamhet, både inom specifika arbetsmoment och i övergripande gränsöverskridande samverkansprocesser. Vi gläds åt att på så sätt kunna bidra till samhällsområdets utveckling och nyttor hos våra uppdragsgivare.

Kulturarvsperspektiv och kulturmiljöfrågor ingår i komplexa nät av processer. Vår insikt om dess mångfacetterade delar kommer både ur vår erfarenhet och av att vi står i just sådana aktuella vardagssituationer, varje dag.

Välkommen att bli en del av vårt arbete – genom ditt projekt, din idé eller din fundering. Våra kontaktuppgifter hittar du här…

Be oss gärna om referenser!

 

 

 

Inte så långt...

… till vårt kontor i Danvikstull i Stockholm. Ni når oss där eller på något av våra uppdrag ute i landet.

Besöks- och postadress:

KMV forum AB
Hästholmsvägen 28, 8 tr.
131 30 Nacka

Faktureringsadress:

Skicka faktura via e-post till Piu000@privatgirot.se

eller via vanliga postgången till:

KMV forum
Kund-id: piu 1086
FE 510
105 69 Stockholm

Aktiebolag sedan 2005.

Mia Björckebaum – VD –  070-437 88 77
mia.bjorckebaum(at)kmvforum.se
Områdeschef för förvaltningsuppdrag

Hans Antonson 072-245 99 44
hans.antonson(at)kmvforum.se
Docent, områdeschef för Strategiarbete och FoU

Stina Ekberg – 070-320 68 97
stina.ekberg(at)kmvforum.se

Camilla Eriksson – 070-320 90 53
camilla.eriksson(at)kmvforum.se

Helena Fennö – 072-541 63 73
helena.fenno(at)kmvforum.se

Karin Fröjmark Svanström– 072-506 55 33
karin.frojmark.svanstrom(at)kmvforum.se

Jenny Göthberg – 072 – 546 13 18
Jenny.Gothberg(at)kmvforum.se

Mikael Hammerman072- 233 11 88
Mikael.Hammerman(at)kmvforum.se

Johannes Kruusi – 070-432 15 77
johannes.kruusi(at)kmvforum.se

Emy Lanemo – 070-887 00 27
emy.Lanemo(at)kmvforum.se
Områdeschef samhällsplanering och exploatering samt kulturarvsprocesser.

Lisa Sarban – 073-620 82 66
lisa.sarban(at)kmvforum.se

Mia Stoianova – 070-387 70 85
mia.Stoianova(at)kmvforum.se

Anders Wikström – 073-984 19 19
anders.wikstrom(at)kmvforum.se

Tillsammans med våra samarbetspartner är vi mångdubbelt fler!

Välkommen!