Nacka kommun – antikvariskt stöd

Under 2015 fungerade KMV forum som antikvariskt stöd vid Planenheten på Nacka kommun. Uppdraget omfattade kulturmiljöutredningar, hantering av bygglov och detaljplaner, samråd och rådgivning till tjänstemän och allmänhet.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2015