MKB för nationell infrastrukturplan 2010-2021

Nationell plan för transportsystemet, 2010-2021. MKB för Nationell transportplan 2010-2021, Trafikverkets publ 2009:100 (2009). KMV forum analyserade den nationella planens olika delar, samtliga transportslag (väg, järnväg, sjöfart och luftfart) ur kulturmiljöperspektiv och skrev kulturmiljöavsnitten i den tillhörande MKB:n.