Milstolpskurser – teori och praktik

Under våren 2012 höll KMV forum milstolpskurser med deltagare från driftområden i Mälardalsområdet. Kurserna innehöll både teori och praktik. Deltagarna hade vid dagens slut kunskap om historik, lagstiftning, material samt vård och skötsel av milstolpar. Kursen innehöll även praktiska delar i fält. Deltagarna var efter kursen certifierade att utföra skötsel- och underhåll enligt Standard beskrivning drift.