Milstolpar driftområde Hallsberg

KMV forum är antikvariskt kvalitetsanvariga vid restaurering av milstolpar i driftområde Hallsberg. Arbetet omfattar skadebedömning, bedömning åtgärdsbehov, krav på åtgärdernas utförande, underlag länsstyrelsebeslut, upphandling konservator, råd och stöd under genomförandet samt beställarstöd.