Loggböcker för kulturvägar – systematik för användning av inventerad kunskap i en verksamhet

Utifrån befintliga inventeringar har KMV forum skapat ett underlag, ett system för att hantera kulturvägar i Trafikverkets verksamhet på ett sätt som är likartat över landet. Genom loggböckerna möjliggörs värdering och urval samt praktisk hantering i Trafikverkets verksamhetsområden, utan att en helt ny inventering behöver göras. Befintlig kunskap återanvänds och sätts i dagens sammanhang. En loggbok är ett enkelt redskap att använda i arbetet med att bedöma känslighet och tålighet för de olika kulturvägarna. Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder som sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Loggböckerna finns på regional nivå och omfattar närmare 2000 vägar. En nationell beta-version är framtagen.