Kulturvägsinventeringar

Under flera år har KMV forum utfört inventering, värde- och åtgärdsbehovsbedömning av kulturvägar i Trafikverkets regioner Öst, Mitt och Nord. Inventeringarna har utgått från regionens loggbok för kulturvägar. Urval och prioritering har gjorts och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts för att sedan kunna användas i Trafikverkets verksamhet både i planerings- och åtgärdssammanhang.