Kulturvägsåtgärder Fagersta

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg 738 vid Fagersta, Västmanlands län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt kommer att besikta och godkänna åtgärderna. Åtgärderna har bestått av rätning och komplettering av betonggardister. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.