Kulturmiljöfrågan i hållbar stadsutveckling

Hur ska städer kunna utvecklas på ett hållbart sätt – ekonomiskt, ekologiskt och socialt? En analys har gjorts av kulturmiljö i förhållande till hållbarhetsbegreppet, nationellt och internationellt. När kulturmiljökunnandet ska omsättas i praktisk handling är erfarenheterna mer fragmentariska. KMV forum föreslår en modell som på ett logiskt sätt definierar och värderar kulturmiljöresursen, visar behov och möjligheter att bibehålla eller stärka resursen samt sammansmälter den med övriga behov och intressen. Genom systematiken blir även uppföljning möjlig. Modellen ska ses som ett försök att identifiera viktiga moment och är inte fullständig.