Järnvägars kulturvärden

KMV forum driver i samarbete med beställaren Trafikverket arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för Trafikverkets inventering, hantering och skötsel av järnvägarnas kulturvärden, ett arbete som fortgår under år 2013. I arbetet ingår även samordna flera kompetenser, fältmoment, arkivarbete, innovation metodik, värderingförfarande och implementering.