Driftupphandlingar

KMV forum har tagit fram kulturmiljöunderlag inför upphandlingar av driftområden vägunderhåll i ett flertal av Trafikverkets driftområden bl a Tierp, Heby, Enköping, Fagersta, Uppsala, Nora, Västra Södertörn, Mälaröarna, Hudiksvall, Borlänge, Norrköping. Underlagen innehåller bl a förteckningar och kartmaterial om kulturvägar, alléer, milstolpar och andra vägstenar samt specifika vägar med natur- och kulturvärde. Arbetet har bl.a. inneburit prioriteringar, hantering av databaser, samordning med driftledare, specificering skötsel och skötselkrav, integrering med övriga underhållskrav.