Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan – tidig planering med natur, kultur, form och medborgarperspektiv i integrerad process

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en ny tidig-planeringsprocess inom infrastruktur som inbegriper bredare underlag för samhällsplanering. Utgör underlag för politiska beslut. I ÅVS Kinnekullebanan är flera samhällsplaneringsparter involverade, främst kommunerna i området längs järnvägen, regionen och Trafikverket men även NGO:s. Arbetet omfattar dels landskapet som förutsättning i den nya ÅVS-processen och dels banans och järnvägsmiljöernas värden. Momenten omfattar karaktärisering, bedömning känslighet och potential, vägledning mål och behov, samverkan i ÅVS:ens arbetsgrupp  och andra aktörer, förslag åtgärdsval, processtöd landskap. Kulturmiljödimensionen berör frågor som vidareutveckling samhällena längs banan, den aktuella järnvägens uttryck och beståndsdelar samt samordning med medborgarperspektiv (landskapet ”as perceived by people”). Arbetet är starkt integrerat med ekologi- och formperspektiv. KMV forum håller i konsultteamets arbete och interagerar med projektledningen.