Antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkliga kulturminnen, Träslövs församling

KMV forum har tillsammans med Tyréns bistått Träslövs församling som antikvarisk expert vid ändringar och renoveringsåtgärder på kyrkliga kulturminnen som omfattas av Kulturmiljölagen.

KMV forum arbetade i tät samverkan med församling och entreprenörer för att säkerställa att de krav som ställts av länsstyrelsen följs från planering till slutbesiktning. Antikvarisk medverkan har skett i församlingens samtliga kyrkor och omfattat interiöra och exteriöra åtgärder som byte av taktegel, måleriarbeten i kyrkorummet och byte av fast bänkinredning.

Beställare: Träslövs församling

Utförandeår: 2016 – 2017