Antikvarisk kontroll vid Stjärnsund

I samband med projektering förändringar av väg 50 förbi Stjärnsund slott, Askersund, Örebro län, är KMV forum antikvariskt stöd och kontrollant för miljön vid infarten till slottet. Arbetet omfattar t.ex. värdering, bedömning åtgärdsbehov, krav genomförandet samt rådgivning, kontakter för beslut länsstyrelsen, stöd Trafikverkets projektledare.
I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.